top of page
Search
  • Writer's picturecustom-med

איך נולד "להחלים בבית"?

את התמונה הזאת צילם הבן שלי, כאשר החלטתי שבמקום להמשיך ולהיות מאושפזת בבית החולים, אני רוצה לקבל את הטיפול בבית.

עדי, שהיה אחראי על מערך טיפולי הבית של חברת מדטכניקה במשך הרבה שנים, היה זה שאירגן את כל מה שצריך.

זה היה הרגע שבו הבנתי את ההבדל העצום בין אשפוז בבית חולים (בתנאים הכי טובים) לבין "להחלים בבית".

שם זה התחיל מבחינתי...

18 views0 comments

Comments


bottom of page