top of page
Search

מפנקסה של ד"ר מיכל הרן

"להחלים בבית" היה רעיון משותף של עדי ושלי לפני הרבה שנים. (אז גם נולד הלוגו שעיצב עבורנו שוקי הרשקוביץ). לקח לא מעט שנים עד שהרעיון התחיל לקרום עור וגידים ולהפוך למיזם, אותו ליויתי בצעדיו הראשונים.  היום אני משמשת כיועצת של המיזם ושמחתי להיענות לבקשתו של עדי ללוות את המיזם בבלוג אישי. 
bottom of page