top of page
Woman helping an elderly man with shopping

תודה על הרצון שלכם לסייע למיזם

תרומתכם חשובה משום שלמרבה הצער, לא לכל אחד שזקוק לשירות שלנו ויכול להיעזר בנו יש את האמצעים הדרושים לכך.

תרומה קטנה שלכם , מאפשרת לנו לתת את השירות ליותר אנשים. 

אנחנו מקוים שבעתיד דרך העבודה שלנו תהיה הסטנדרט הטיפולי המקובל במערכת הבריאות הציבורית.

עד אז נשמח לעזרתכם

bottom of page