top of page
Search
  • Writer's picturecustom-med

רפואת העתיד: מותאמת אישית בסביבה הביתית

זאת הייתה הכותרת של מאמר שפירסמתי במדור הבריאות של עיתון "הארץ", אחרי שקראתי ולמדתי על הנושא וגם התחלתי לראות את היתרונות שגלומים בטיפול הביתי, הן כרופאה והן כמי שנזקקה בעצמה לטיפול רפואי.


וכאן גם תוכלו לשמוע ראיון עם גבי גזית מאותה תקופה.


5 views0 comments

コメント


bottom of page