download_edited_edited.jpg

לאור הפניות הרבות והקושי להגיע לכל הפונים הוספנו כמה סרטונים ( בשלב זה חובבניים) שהכנו תוך זמן קצר בעזרת בני המשפחה שלנו שעונים לכל השאלות שאנחנו נשאלים.
חשוב להדגיש כי זה אינו בא להחליף את הייעוץ עם הרופא המטפל.

שלבים לטיפול לפי מצב המטופל ויכולותיו:

01
ריכוך ליחה

1. אתם אומרים שחשוב להגדיל את הלחות כדי לרכך את הליחה. איך עושים זאת?

02
תרגילי נשימה

אתם אומרים שצריך לעשות תרגילי נשימה מהרגע הראשון גם אם מרגישים טוב. אז מה אתם מציעים לעשות?


תרגילי נשימה

תרגילי נשימה נוספים כשמרגישים טוב

03
כשקשה לקום

תרגילי נשימה כשקשה לקום מהמיטה